Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

09/06/2023
930

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
Căn cứ Công văn số 909/SGDĐT-QLT ngày 30/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 - 2024;
Thực hiện kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 28/04/2023 của UBND quận Ba Đình về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 – 2024
Trường Mầm non Hoa Đào trân trọng thông báo tuyển sinh năm học 2023 -2024 như sau:

C:\Users\Techsi.vn\Desktop\thông tin tuyển sinh.png

BAN TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 41 đánh giá
Chia sẻ: